Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2010

Phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân chủ là để cho dân được mở mồm ra nói

Posted on  by danlambaoblog


“Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệtBáo chí bị kiểm duyệt là con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“. Karl Marx

Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” – Nguyễn Ái Quốc

“Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân”. – Hồ Chí Minh

Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước“. – Nguyễn Tấn Dũng

*

Tống Văn Công – Dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2010” không có ghi nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận – một vấn đề mà các Hiến pháp từ năm 1946 đến nay đã ghi nhận, dù chưa được thực hiện đầy đủ.

Trong dự thảo Cương lĩnh ở mục 6 nói về “Xây dựng nền văn hóa tiên tiến” có đoạn viết: “Bảo đảm quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của công dân. Phát triển các phương tiện thông tin đại chúng đồng bộ, hiện đại, thông tin chân thực, đa dạng, kịp thời, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”.

Bảo đảm “quyền được thông tin, quyền tự do sáng tạo của công dân“ chỉ là một phần của quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận. Theo Từ điển Bách khoa Việt Nam: “Quyền tự do ngôn luận là một trong những quyền cơ bản của công dân Việt Nam được quy định trong tất cả các Hiến pháp của nước Việt nam từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1992. Nhà nước tạo điều kiện để công dân có quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận, quyền được thông tin theo quy định của pháp luật“. Việc “Phát triển các phương tiện thông tin” là tạo ra nhiều thiết bị, công cụ phục vụ cho việc truyền đạt các yêu cầu tuyên truyền của nhà nước tới người dân thuận tiện hơn, chứ chưa hẳn đó là công cụ thực hiện quyền tự do báo chí của người dân.

Trong quyển “Đây công lý của thực dân Pháp ở Đông dương” do Nguyễn Ái Quốc viết từ những năm 1921 – 1926 có đoạn: “Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…” (Hồ Chủ tịch với báo chí, Hội nhà báo TP HCM, 1980, trang 9). Như vậy, có thể hiểu năm 1919, Nguyễn Ái Quốc gửi thư đến Hội nghị Versailles đòi quyền tự do báo chí cho nhân dân Việt Nam là đòi quyền tự do cho từng người, cho mỗi “một người”. Tư tưởng đó sau Cách mạng Tháng 8, được Hồ Chí Minh diễn đạt một cách dân dã, giản dị: Dân chủ là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân.

Đọc lại lời mở đầu Tuyên ngôn độc lập do Hồ Chí Minh viết: “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc“. Có thể hiểu quyền tự do của con người là quyền tự nhiên, không do ai ban cho mà là bản chất của con người để tồn tại. Thomas Jefferson nói: “Chính phủ lập ra không phải để ban phát các quyền tự do mà để bảo vệ nó“.

Hiến pháp Việt Nam ghi nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận, nhưng Luật báo chí lại không cho phép tư nhân có quyền ra báo! Mặc dù nếu cho phép ra báo tư nhân mà quản lý theo cách từng thời gian ra chỉ thị những vùng cấm không được nói (dù không thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia hay đạo đức xã hội) thì cũng chưa có tự do báo chí. Karl Marx nói:Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệt. Ông cho rằng, báo chí bị kiểm duyệt là “con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“.

Báo chí của ta hiện nay là tiếng nói của tập thể các giới thông qua đoàn thể chính trị xã hội của giới mình. Đó cũng là một bước dài (một nửa?) trên con đường tự do báo chí của nhân dân ta. Chúng ta mới có tự do báo chí cho tập thể chứ chưa có tự do báo chí cho từng người dân. Tức là chưa có mỗi “người dân được mở mồm ra nói“. Có lẽ nền báo chí đó chỉ thích hợp với thời chiến, chứ không còn thích hợp trong thời bình, đặc biệt là trong thời hội nhập quốc tế. Ngày nay những quốc gia có chế độ quản lý báo chí siết chặt gần giống với ta chỉ còn đếm trên đầu ngón tay!

Từ sau Đổi mới mở cửa hội nhập quốc tế, Việt Nam được bạn bè khen ngợi về thành tích phát triển kinh tế, nhưng thường xuyên bị chê trách về việc không thực hiện tự do báo chí, tự do ngôn luận. Các cơ quan theo dõi tự do báo chí quốc tế luôn xếp Việt Nam ở dưới hơn 150 nước khác! Hội đồng nhân quyền họp năm 2009 có 15 quốc gia đề nghị Việt Nam sửa đổi Luật báo chí sao cho phù hợp với Điều 19 của Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam đã gia nhập từ 24 tháng 9 năm 1982,

Điều 19:

1- Mọi người đều có quyền giữ quan điểm của mình mà không bị ai can thiệp vào.

2- Mọi người có quyền tự do ngôn luận. Quyền này bao gồm cả quyền tự do tìm kiếm, nhận, và truyền đạt mọi tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới, hình thức tuyên truyền miệng, hoặc bằng chữ viết, in, hoặc bằng hình thức nghệ thuật hoặc thông qua mọi phương tiện đại chúng khác tùy theo sự lựa chọn của họ.

3 – Việc thực hiện những quyền quy định tại khoản 2 của điều này kèm theo những nghĩa vụ và trách nhiệm đặc biệt. Do đó có thể dẫn tới một số hạn chế nhất định, tuy nhiên những hạn chế này phải được pháp luật quy định và cần thiết để:

a/ Tôn trọng các quyền hoặc uy tín của người khác;

b/ Bảo vệ an ninh quốc gia hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng.

Chế độ quản lý báo chí của Việt Nam trái với nội dung Điều 19 nói trên, được thể hiện trong phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Thông tin – Truyền thông ngày 4 tháng 8 năm 2007 tại Hội trường Quốc hội:

- “Tổng biên tập là người của Bộ Thông tin – Truyền thông sau này cắm ở từng tờ báo“.

- Báo chí “hoàn toàn có tự do, nếu đi đúng lề đường bên phải và chúng tôi sẽ cố gắng làm cho các đồng chí lề đường đó“.

Từ phát biểu nói trên đã đẻ ra bao chuyện phản ứng, châm biếm: Báo chí lề phải, báo chí lề trái; hơn 700 tờ báo ở Việt Nam chỉ do một Tổng biên tập điều hành!

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lần nói: ”Kiên quyết không để tư nhân hóa báo chí dưới mọi hình thức và không để bất cứ tổ chức hoặc cá nhân nào lợi dụng, chi phối báo chí để phục vụ lợi ích riêng, gây tổn hại lợi ích đất nước“.

Toàn dân Việt Nam chắc chắn không ai dung tha kẻ nào có hành vi gây tổn hại lợi ích đất nước. Thế nhưng không có cơ sở nào để cho rằng thực hiện tự do báo chí và cho ra báo tư nhân thì sẽ bị lợi dụng gây tổn hại lợi ích đất nước. Bởi vì:

1- Trong chế độ ta đã từng thực hiện tự do báo chí và sự cho phép ra báo tư nhân đã thu được kết quả rất tốt đẹp. Sau Cách mạng Tháng 8, mặc dù có nhiều đảng phái hoạt động rất phức tạp, nhà nước non trẻ vẫn thực hiện tự do báo chí, cho ra nhiều tờ báo tư nhân. Lúc ấy tuy trình độ dân trí còn thấp nhưng nhân dân vẫn nhận ra tiếng nói chính nghĩa, tuyệt đối tin theo những tờ báo có tiếng nói bảo vệ độc lập, thống nhất Tổ quốc. Sau khi giặc Pháp chiếm Hà Nội, trong các tờ báo rút ra ngoại thành có tờ báo tư nhân Bạn Trẻ được Ủy ban kháng chiến Khu 3 đánh giá là tờ báo hàng đầu về kỹ thuật làm báo. Nhà nghiên cứu Nhật Hoa Khanh đã sưu tầm được bản tin đăng trên báo Độc Lập về cuộc họp báo ngày 21-3-1946 của Phó Chủ tịch nước, Bộ trưởng Nội vụ Huỳnh Thúc Kháng thông báo việc ban hành sắc lệnh cho phép báo chí xuất bản không phải xin phép mà chỉ thông báo cho các nhà chức trách biết.

2- Sau 1975, tờ báo tư nhân Tin Sáng đã tồn tại hơn 4 năm, đóng góp rất lớn cho việc ổn định tư tưởng đối với đồng bào miền Nam. Tờ báo được cho “hoàn thành nhiệm vụ” chỉ vì thực hiện đường lối cải tạo xã hội chủ nghĩa toàn diện về kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghị quyết Đại hội 4 của Đảng. Nhiều cán bộ phóng viên báo Tin Sáng đã góp phần cải tiến các báo Tuổi trẻSài Gòn Giải phóngLao động

3- Không cần thuyết lý dài dòng, ai cũng phải đồng ý rằng thực dân Pháp coi nhân dân ta là những kẻ nô lệ mất nước, bị chúng cai trị. Chúng luôn phải đề phòng đồng bào ta lợi dụng báo chí để kích động lòng yêu nước, chống lại chúng. Thế nhưng theo báo cáo của Nguyễn Ái Quốc “Về tình hình chính trị ở Đông Dương từ 1936 đến 1938“, phần nói về báo chí, ông cho biết cả nước ta lúc đó có 12 tờ báo “tán thành đòi tự do dân chủ và ân xá chính trị phạm“. Nguyễn Ái Quốc viết: “Tờ Dân chúng (ở trên người đã chú thích Dân chúng là tờ báo cộng sản) xuất bản ở Sài Gòn, là tờ báo đầu tiên đã bất chấp đạo luật cấm phát hành báo nếu không được cho phép trước. Sau khi nó ra đời một tháng, quyền tự do báo chí được ban hành” (Hồ Chủ tịch với báo chí).

Chẳng lẽ chúng ta ngày nay cảnh giác đối với đồng bào mình còn gay gắt hơn bọn thực dân Pháp ngày xưa? Câu hỏi này, tôi chỉ lặp lại lời cầu xin Quốc hội của nhà báo cộng sản tiền bối là cụ Nguyễn Văn Trấn, Ủy viên Ban biên tập báo Dân chúng nói trên.

Những người bênh vực cho việc tiếp tục để các cơ quan của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể quản lý chặt báo chí như hiện nay lập luận rằng: Làm như vậy là để cho toàn dân chỉ nghe một quan điểm chính thống. Nhờ đó không có người nào bị phân tâm, tất cả đồng thuận, tạo nên sức mạnh, chống lại sự xuyên tạc, chống phá, xuyên tạc của bọn thù địch. Thực tế chứng minh ý kiến trên hoàn toàn không chính xác. Trong thời đại bùng nổ thông tin, cách quản lý nói trên không thể bịt miệng những người có ý kiến phản biện, mà tác dụng ngược là tự bó tay mình, tự bịt miệng mình và làm tăng thêm sự tin cậy của người dân đối với các trang web, các blog, các báo đài nước ngoài. Nhà bình luận báo chí nổi tiếng F. B. White cho rằng, sự đa dạng của thông tin tự do có cái hay là, nhiều chủ thể cùng theo đuổi một sự thật thì người dân có nhiều cơ hội để nhận ra chân lý; mọi ý đồ xấu sẽ nhanh chóng bị phát hiện, kẻ xấu không tìm đâu ra chỗ ẩn nấp. Có một câu danh ngôn bênh vực cho tự do báo chí là: “Phương thuốc chữa sai sót của tự do ngôn luận là hãy tự do ngôn luận hơn nữa”.

Tiếp tục quản lý báo chí như hiện nay thì sẽ có hại gì? Chỉ xin phân tích vài điều trong rất nhiều điều có hại.

Đài Truyền hình Việt Nam đang chiếu bộ phim Bí thư Tỉnh ủy, chuyện phim phỏng theo cuộc đời của ông Kim Ngọc. Hồi sự kiện ông Kim Ngọc xảy ra, các nhà báo chúng tôi cũng có nghe xì xầm, nhưng nghe rồi để lại tiếp tục xì xầm với nhau thôi. Chẳng có nhà báo nào, kể cả những cây bút chuyên viết về nông nghiệp rất nổi tiếng thời ấy xem đó là đề tài nóng mà mình có trách nhiệm điều tra và bảo vệ. Trí tuệ và lương tâm của nhà báo xã hội chủ nghĩa không nằm ở đây. Đảng đã bao cấp trí tuệ và cả lương tâm nghề nghiệp trong những vấn đề đại sự như thế rồi! Nhà báo chỉ có trách nhiệm xông pha dưới ánh sáng của các Nghị quyết Đảng để xem ở đâu, người nào đi chệch hướng! Bây giờ nhìn lại, tiếc phải chi ngày ấy có tờ báo nào, nhà báo nào có quyền, hoặc có gan dám đăng ý kiến của ông Kim Ngọc và hàng ngàn ý kiến của nông dân đang trăn trở cùng ông ấy thì chắc chắn chân lý đã sớm lộ ra hơn 20 năm và đồng bào ta được ấm no cũng sớm hơn 20 năm!

Năm 2009, trả lời TuanVietnam.net, nhà báo Hữu Thọ, cũng đồng thời là nhà lý luận lớn về báo chí của chế độ, nói: “Chúng ta đang làm báo ở thời kỳ tế nhị cả về đối ngoại, kinh tế“. Có lẽ các nền báo chí tự do sẽ không thể hiểu được tại sao lại có một nền báo chí “tế nhị”?! Chẳng là, báo chí Việt Nam đang vướng trong việc gọi đúng tên nước đưa tàu ra Biển Đông bắn giết ngư dân Việt Nam! Bạn ư? Không được! Thù ư? Càng không được! Đành phải tế nhị gọi chúng là nước lạ, tàu lạ vậy!

Câu trả lời của ông Hữu Thọ làm tôi nhớ lại chuyện ở Hội nghị tổng kết công tác báo chí năm 1989, gồm các Tổng biên tập các báo chí Trung ương, do ông Đào Duy Tùng – Ủy viên Bộ Chính trị chủ trì. Trong năm đó, báo Tuổi trẻ có đăng bài bút ký của nhà báo Kim Hạnh – Tổng biên tập báo này, miêu tả rất sinh động tệ sùng bái cá nhân lãnh tụ Kim Nhật Thành ở Bắc Triều Tiên. Ngoại giao Bắc Triều Tiên lập tức có công hàm phản đối Việt Nam xúc phạm lãnh tụ vĩ đại của họ. Ông Tùng đề nghị mổ xẻ sự việc này, rút kinh nghiệm cho các báo biết né tránh những gai góc khi đăng bài có liên quan đối ngoại với các nước phe ta. Ông Hà Xuân Trường – Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sảnxin hiến kế. Ông Trường cho rằng, sở dĩ Bắc Triều Tiên có cớ để phản ứng bài báo của Kim Hạnh là do cơ chế quản lý báo chí của Đảng: “Báo chí là công cụ của Đảng nói tiếng nói của Đảng”. Để tránh bị phản ứng kiểu này, nhân đây, nên đổi mới, thay đổi cơ chế quản lý báo chí: “Đảng lãnh đạo báo chí, nhưng mỗi tờ báo có tiếng nói riêng của mình. Như vậy tờ báo nào nói thì tờ báo đó chịu trách nhiệm, chứ không phải Đảng chịu trách nhiệm cho tất cả…”. Hình như ông Trường chưa nói hết ý mình thì ông Đào Duy Tùng đã cắt lời ông: ”Đồng chí phụ trách tạp chí lý luận cao nhất của Đảng, chẳng lẽ đồng chí quên rằng, báo chí là công cụ của Đảng, một vấn đề của tính nguyên tắc? Đó là vấn đề bất di bất dịch, không bao giờ được phép thay đổi, không có đổi mới ở chỗ này!

Đã qua 20 năm, do “không có đổi mới ở chỗ này“ mà báo chí Việt Nam vẫn bị vướng vào chứng bệnh “tế nhị” rất nan giải! Vấn đề sẽ dễ dàng biết bao nhiêu nếu mọi ”người dân được mở miệng ra nói“ và sẵn sàng chịu trách nhiệm. Tám mươi triệu dân Việt Nam có đủ cách nói phong phú, sinh động và chịu trách nhiệm thay cho Đảng và Nhà nước trong những câu chuyện tế nhị mà về phương diện quốc gia chưa cần phải lên tiếng. Trong một dịp tới Hoa Kỳ, tôi rất ngạc nhiên khi đọc một tờ báo tiếng Việt, tức là báo của những người đang “ở nhờ” nước người ta, lại dám chạy một hàng tít lớn đầu trang nhất: “Tổng thống Bush, kẻ phản bội lý tưởng dân chủ“. Đó là tiếng nói của một số người còn mang nặng hận thù. Tiếng nói đó không làm lung lay chiếc ghế Tổng thống Mỹ, ngược lại giúp Tổng thống biết chính sách của mình có bao nhiêu người dân chưa đồng tình, họ thuộc thành phần nào và nên giải quyết thế nào. Tiếng nói đó gây tranh cãi trong người Việt, dần dần tạo nên xu thế hòa giải.

Mới đây, sự kiện Ủy ban giải thưởng Nobel của Na Uy quyết định trao giải thưởng Hòa Bình cho ông Lưu Hiểu Ba là một sự kiện lớn, được báo chí quốc tế tốn nhiều giấy mực. Báo chí Việt Nam chỉ đưa tin Trung Quốc phản đối, cho rằng ông Lưu là một tội phạm, việc trao giải là vi phạm các nguyên tắc của giải Nobel và làm tổn hại quan hệ Trung Quốc – Na Uy. Có lẽ báo chí Việt Nam lại bị “thời kỳ tế nhị về đối ngoại“ trong vụ này!

Tự do báo chí, tự do ngôn luận, vấn đề được loài người tiến bộ tiếp nhận hơn 200 năm rồi, Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh lên tiếng đòi hỏi cho dân tộc 100 năm rồi và nay đang trong xu thế của thời đại. Tại sao những nhà lý luận soạn thảo Cương lĩnh chưa bức xúc ghi nhận một cách sâu sắc, để luồng gió tự do bùng lên phơi phới mọi tâm hồn Việt Nam khát khao?

Ngày 10 tháng 10 năm 2010

T. V. C.

Tác giả gửi trực tiếp cho BVN

boxitvn.wordpress.com

 

114 nhận xét:

Quoc Tan nói...

- Mồm nào oi anhbasg ?

09:42 17 tháng 10, 2010
meo iu nói...

dân chủ là đất nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ chứ chúng mày không phai suyên tạc đậu. dân chủ của chúng mày à mọi người có thể thoải mái mua đao, mua kiếm, súng ống bắt chết giết lẫn nhau như thằng mỹ chứ gì. ở đất nước việt nam này dân chủ là do nhân dân làm chủ đất nước nhưng tất cả mọi người đều sống và làm việc theo khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật việt nam chứ không như đám lai căng chúng mày đâu mấy thằng ạ

22:25 19 tháng 3, 2013
Anh Hà nói...

Nói gì thì nói, dân chủ thì cũng phải tuân theo pháp luật chứ dân chủ mà không coi trọng bất kể cái gì thì có còn là nhà nước nữa không? Đơn giản như ở gia đình nhé, nếu gia đình mà không có chủ, ai cũng như ai thì xem cái gia đình đó có làm loạn, có ra cái thể thống gì k?

20:13 4 tháng 4, 2013
Đức Tiến nói...

Dân chủ thì k ai cấm cả, nhưng dân chủ thì cũng phải tuân theo pháp luật chứ, không thì có mà đất nước này loạn mất, như trong lớp học đó, nếu k có kỉ cương, ai cũng tự do nói thì lớp thành cái chợ vỡ à, từ đó có thể thấy đc tầm quan trọng pháp luật rồi đó

03:49 5 tháng 4, 2013
Huyền Kute nói...

Nếu nói như các vị ấy, dân chủ thì để mở miệng ra ấy, có ai cấm đâu nhưng mà phải theo pháp luật chứ, không mấy vị về nhà mà xem, bố chửi con, con chửi bố, cháu chửi ông bà..... nhiều nhiều lắm, đó, tác hại đó, chớ có mà phát ngôn lung tung

04:31 5 tháng 4, 2013
Pham Dung nói...

Tự do ngôn luận, nhà nước ta có cấm đâu, mà cũng chưa nghe ai bảo bị cấm tự do ngôn luận cả, ai cũng có quyền đc nói mà nhưng nói làm sao cho đúng, theo quy định của pháp luật mà, chứ không phải cứ thích nói gì là nói, kẻo mang vạ vào thân

04:51 5 tháng 4, 2013
Ánh Óng nói...

thật là nực cười, nhân dân việt nam có ai không đc dân chủ đâu chứ, có ai bị cấm tự do ngôn luận đâu chứ, nhưng mà tự do phải tuân theo pháp luật, còn không tuân theo quy định của pháp luật, phát ngôn lung tung có làm sao thì vào tù mà chịu hậu quả nhé

00:52 6 tháng 4, 2013
Bích Ngọc nói...

Tự do ngôn luận luôn luôn tồn tại ở đất nước việt nam xã hội chủ nghĩa, nhưng mà tự do trong 1 khuôn khổ nào đó thôi, pháp luật quy định sao thì làm theo vậy đi, chớ có phát ngôn lung tung mà vào tù lúc nào không hay đó nhé..

01:04 6 tháng 4, 2013
duy van nói...

nếu là Bác Hồ thì người không bao giờ từng nói với nhân dân bằng những từ như: "mở mồm", "bịt miệng dân". Chỉ thế thôi cũng chứng tỏ đã có sự xuyên tạc trong bào báo này và theo tư tưởng Hồ Chí Minh thì dân chủ trong xã hội chủ nghĩa VIệt Nam là quyền lực có nguồn gốc từ nhân dân, họ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua người đại diện, người lãnh đạo Đảng, Nhà nước mà họ đã trực tiếp bầu nên chứ không phải theo bọn phản động thì dân chủ tức là nhân dân thích làm gì thì làm, không có một chuẩn mực nhất định nào thì xã hội sẽ thành loạn

04:04 7 tháng 4, 2013
thanhhoa_pro nói...

Nếu mỗi người chúng ta đều có thể xuất bản những bài bào thì sẽ không còn tính chính sách khách quan của thông tin nữa. Mỗi người một ý kiến , suy nghỉ thì lúc đó biết tin ai ,nghe ai đây. Đấy ví dụ ngay cái tiêu đề của bài viết cũng đã pha mắm pha muối vào rồi, chứ sự thực là không có câu ' dân chủ là để nhân dân được mở miệng ra nói".

02:41 8 tháng 4, 2013
hatrang nói...

Tự do bào chí sẽ không dữ được tính chung thực của báo chí nữa.Khi đó tin tức sẽ chàn lan ra không kiểm soát được. giống như các trang mạng hiện nay đó. Mọi người có thể đọc bất cứ thông tin nào mà mình muốn nhưng thực ra bản thân mọi người cũng không biết đó có phải sự thực không. VÀ nếu tự do báo chí thì nó cũng tương tự như vậy đó.

03:07 8 tháng 4, 2013
Hai hoang nói...

thật buồn cười khi nói dân ta không được tự do ngôn luân trong khi chính sách của nhà nước đã quá rõ mọi người đều được thể hiện ý kiến của mình phát ngôn điều mình muốn nói miễn sao không phải là nhưng tư tưởng chống phá nhà nước chính quyền.

07:11 8 tháng 4, 2013
Trieu Minh nói...

chúng ta hành động thì phải tuân theo pháp luật chứ không thì nhưng văn bản vê pháp luât đề ra làm gì nưa.nhà nước ta chưa bao giờ cấm tự do ngôn luận tự do báo chí nhưng đâu phải chúng ta thích nói gì thì nói.nếu có những lời lẽ bịa đặt xuyên tạc sai lệch chính sách phat triển đât nước nói sai sự thạt thì đương nhiên là phải chịu phạt rồi.

07:30 8 tháng 4, 2013
Hưng Nguyễn nói...

Dân chủ là để dân mở mồm ra nói nhưng nói những gì ,đóng góp những gì.Nếu mà nói những lời bịa đặt ,nói xấu chính quyền thì đương nhiên sẽ bị xử lí theo pháp luật.Các người luôn miệng đòi quyền dân chủ ,đòi có quyền tự do ngôn luận nhưng thực ra đó chỉ là cái cớ để thực hiện âm mưu phản quốc của mình mà thôi.

07:40 8 tháng 4, 2013
Khủng Long nói...

Nói gì thì nói chứ dân chủ thì cũng cần phải có luật pháp của nhà nước chứ không thì nước ta thành cái gì, cái chợ vỡ à, lúc đấy tội phạm, trộm cắp cũng nói là dân chủ, tôi thích làm gì thì làm à, đấy đâu còn là đất nước nữa đâu

20:17 8 tháng 4, 2013
Mai Nhi Hoàng nói...

Theo mình thì ở Việt Nam cũng có tự do ngôn luận mà, cũng có đến nỗi tệ hại lắm như trong bài viết nói đâu nhỉ? Ý kiến cá nhân của riêng tôi thôi. Nhưng tự do ngôn luận gì cũng phải có luật pháp, ngay tự khi đi học cũng được hoc nội quy từ nhà trường rồi còn gì nữa

20:27 8 tháng 4, 2013
linh thuy nói...

tự do ngôn luận, tự do báo chí là những điều được được dân chủ cho phép, nhưng tự do ở đây không có nghĩa là thích nói gì thì nói, thích viết gì thì viết mà phải có những quy định cho phép, nhưng quy định này thể hiện đạo đức và sự xác thực của thông tin được người nói đưa ra nhằm tránh là nhiễu thông tin, làm sai sự thật

08:56 10 tháng 4, 2013
huong nguyen nói...

tự do, dân chủ không phải ai muốn làm gì thì làm, nói gì thì nói, mà tự do, dân chủ là nhân dân sống và làm việc phải theo khuôn khổ của pháp luật, và pháp luật này thể hiện được mọi quyền và nghĩa vụ của người dân đối với đất nước do mình làm chủ. Dân chủ là điều mà mọi người dân đều muốn đất nước mình hướng đến, và nước ta đang thực hiện tốt việc đảm bảo dân chủ cho nhân dân

09:06 10 tháng 4, 2013
nam hoai nói...

tự do ngôn luận là điều bắt buộc phải có trong một thể chế dân chủ của một đất nước, nhưng không phải tự do ngôn luận là thích nói gì thì nói không kể đúng sai, ảnh hưởng như thế nào mà tự do ngôn luận phải trong khuôn khổ của pháp luật. thử hỏi xem nếu tác giả bị một người chửi rủa thì tác giả làm thế nào khi họ bảo đó là tự do ngôn luận của họ theo lý lẽ của tác giả

09:11 10 tháng 4, 2013
thong trung nói...

báo chí được người dân xem là một kênh thông tin tham khảo thì báo chí phải đảm bảo tính xác thực của những thông tin mình đưa ra, và nhà báo phải đảm bảo các quy tắc trong nghề của mình, chứ không phải bảo là tự do ngôn luận thích nói gì thì nói, tự do ngôn luận nhưng cũng phải đảm bảo pháp luật chứ

09:20 10 tháng 4, 2013
huong mai nói...

thử hỏi xem dân chủ như những nước phươn Tây, người dân được dùng súng, và đã xảy ra biết bao nhiêu vụ thảm sát kinh hoàng vì chính sách này thì dân chủ thế có đang được gọi là dân chủ không? Và thử hỏi có đất nước nào trên thế giới đảm bảo quyền dân chủ cho người dân tốt như ở Việt Nam hay không? hãy trả lời các câu hỏi trên trước khi đọc bài viết này thì sẽ hiểu được trình độ của tác giả như thế nào

09:27 10 tháng 4, 2013
hoang long nói...

dân chủ là điều mà mỗi người dân đều muốn quốc gia mình hướng tới, nhưng không phải dân chủ là người dân thích làm gì thì làm mà nó phải tuân theo pháp luật, pháp luật ở đây không phải là gò bó người dân gì cả mà đảm bảo sự công bằng và hợp lý trong toàn bộ nhân dân

09:33 10 tháng 4, 2013
Anh Hà nói...

Dân chủ là để dân đc mở mồm ra nói, điều này nước việt nam mình thực hiện rất tốt, mọi người ai cũng có thể nói, tự do ngôn luận. Nhưng tự do ngôn luận, không có nghĩa là muốn nói gì thì nói, nói thì cũng phải tuân theo quy định của pháp luật, không thì có mà loạn, cứ thử suy nghĩ trong phạm vi nhỏ thôi, như trong gia đình chẳng hạn, nếu ai cũng nói, chẳng ai nghe ai, chẳng theo 1 quy định nào cả,thì có mà suốt ngày cãi nhau, oánh nhau, chửi nhau thôi

23:46 10 tháng 4, 2013
Bi Bé nói...

Dân chủ mà, có ai cấm tự do ngôn luận đâu nhưng mà tự do ngôn luận cũng phải theo quy định của pháp luật, không thể nói lung tung, thích nói gì thì nói đâu đấy, không thì có ngày vào tù lúc nào cũng không hay đâu, lúc đó có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Vậy nên hãy tự ý thức cho mình đi, nói những gì pháp luật quy định thôi, cứ làm theo pháp luật cho yên tâm

00:06 11 tháng 4, 2013
long back nói...

dân chủ ai cũng có quyền nhưng phải biết suy nghĩ tôn trọng và đảm bảo thực hiện đúng pháp luật đó vừa là quyền vừa là lợi ích thiết thực của công dân. Chứ không được lúc nào cũng đòi những điều phi lý và không có thực đó chỉ cho thấy việc làm thiếu suy nghĩ mà thôi. Chứ bản chất dân chủ vẫn luôn được thực thi và đảm bảo

08:16 14 tháng 4, 2013
Bảo Thái nói...

Tất cả mọi người đều có quyền tự do ngôn luận, tự do nêu lên chính kiến của mình. Nhưng tự do ở đây cũng phải có cái lý của nó. tự do thì cũng phải dựa trên pháp luật và sự ổn định, phát triển của đất nước. CÒn những kẻ muốn lợi dụng tự do , dân chủ, ngôn luận để tự cho mình cái quyền nói năng linh tinh, bịa đặt , sai sự thật để bôi xấu nhà nước, bôi xấu chế độ thì không thể khoanh tay đứng nhìn mà phải ra sức ngăn chặn cái tự do vô tổ chức ấy!

08:56 15 tháng 4, 2013
Dân Hoa nói...

Thực sự tự do thì cũng phải trong khuôn khổ của nó, không thể để những kẻ không ra gì thích nói gì thì nói, thích làm gì thì làm được. Như thế thì có mà loạn à? CÒn có pháp luật còn có xã hội, còn phải vì an ninh trật tự,.... nữa chứ. Những cái gì đúng đắn, nói ra sẽ không ai phản đối nhưng nếu để những cái miệng lưỡi rắn độc của bọn phần tử chống đối tự do thì nguy, mọi người có thể hiểu sai vấn đề và có cái nhìn không đúng về sự việc đó. Điều đó là rất nguy hiểm

09:01 15 tháng 4, 2013
doremifason54 nói...

Cứ thả báo ra cho các ông thích nói gì thì nói để loạn đất nước à. Đấy cứ nhìn vào thực tế mà xem, vài tờ lá cải đưa mấy cái tin giật gân câu khán giả thôi là cả xã hội lại nháo nhào lên. lúc đấy thì ai đứng ra để giải quyết hậu quả đây? Các ông làm báo à?

22:21 15 tháng 4, 2013
Hành Tỏi nói...

Các ông nhà báo đòi tự do ư? Liệu các ông có dám cam đoan là sẽ nói đúng sự thật hay không? Hay chỉ vài hôm là các ông lại mỗi nơi đưa một tin làm loạn cả đất nước lên. Tự do nhưng cũng phải có chừng mực thôi. Các ông đừng có đòi hỏi quá đáng quá

01:05 16 tháng 4, 2013
manh nguyen van nói...

Mẹ thằng tác giả ngu vãi ra, dân chủ đúng là để cho dân mở mồm ra nói. Dân chủ là đừng bịt miệng dân, nhưng tự do báo chí thì khác, nếu tự do báo chí theo kiểu mày nói thì sẽ là cơ hội cho những kẻ như mày, những kẻ bán nước, bọn phản động lợi dụng nói xấu Đảng, Nhà nước ngay, khi đó chúng mày muốn nói gì thì nói à, đừng hòng nhé con chó bán nước.

08:41 17 tháng 4, 2013
mario super nói...

dân chủ là dân chủ có ai bảo không được nói đâu mà phát ngôn ra những điều như vậy phải chăng đầu óc có vấn đề, nếu không có vấn đề thì cũng phải biết nói thế nào là đúng là sai chứ cứ mở mồm ra nói toàn điều không ai chấp nhận được thì chẳng cần phải nói làm gì cả.

01:23 18 tháng 4, 2013
tung anh nói...

toàn những lời nói, luận điệu chống phá chính quyền, chống phá quan điểm của Đảng, Nhà nước ta. Mọi người lên biết rằng dân chủ ở các quốc gia có những điểm không tương đồng, không nước nào có dân chủ tuyệt đối cả và nước ta là một trong những nước có nền dân chủ tiến bộ nhất thế giới. Chúng ta có tự do báo chí, tự do ngôn luận nhưng không để bè lũ phản động lợi dụng mà tuyên truyền chống phá nhà nước của ta. Tự do báo chí, ngôn luận phải trong sự cho phép, phải có trách nhiệm tôn trọng người khác và nghĩa vụ bảo vệ an ninh quốc gia, nếu không có điều đó thì đất nước sẽ trở lên loạn

02:03 18 tháng 4, 2013
Du Học Sinh Mỹ nói...

lý do của các bạn thật là dài dòng và nghe có vẻ hợp lý đấy, bác Hồ nói không sai, ai sinh ra cũng đều bình đẳng, thế nhưng bình đẳng ở trong một xã hội là cái bình đẳng có kỷ luật, nói cũng phải dựa trên lý lẽ chứ đâu nói linh tinh được, còn nếu mà nói đúng theo lý lẽ thì đâu ai ý kiến gì

20:18 19 tháng 4, 2013
Tammy Trần nói...

khôi hài thật, không hiểu ý bạn là thế nài vậy, một người dân đòi làm ra một tờ báo sao? tại sao lại chê trách việc tập thể làm báo mà không cho người dân làm báo chứ, chẳng phải những bài viết là do cá nhân viết sao, nói chung là đừng ý kiến những chuyện hiển nhiên như thế mấy ông ạ

20:26 19 tháng 4, 2013
Đức Việt nói...

chúng bây lấy lý do lý chấu, trích dẫn những câu nói của những câu nói uy tín nhưng chỉ là trích dẫn nửa vời rồi cố gắng vặn nó theo ý của mình, chúng bây đang cố tách cá nhân ra khỏi tập thể sao, thật là lực cười, không thể hiểu nghĩ gì nữa, chỉ có chúng bây là tách khỏi cái xã hội này thôi

20:35 19 tháng 4, 2013
Dân Oan nói...

đọc cái bài này thật là ngứa đít, lời lẽ có vẻ tử tế nhưng ẩn trong đấy là cái âm mưu thối nát, chúng mày sủa bậy rồi bị phản đối, xong bây giờ lại đòi quyền tự do ngôn luận sao, cái bài này cũ lắm rồi, đổi bài khác đi là vừa, nói chung là chúng mày không tiến bộ được đâu

20:40 19 tháng 4, 2013
Đình Trung nói...

đúng là cái chuyện này quá cũ rồi, chỉ là cái lý do thì ngày càng được bọn này tìm ra nhiều, tìm ra nhiều cũng thế thôi, đọc những bài như này mà tin và làm theo thì đúng là chỉ có bị thiểu năng hoặc cũng là bè lũ phản bội tổ quốc thôi, đọc chỉ thêm ngứa tai

20:46 19 tháng 4, 2013
long back nói...

dân chủ luôn được thực hiện mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và làm những gì bản thân thích tuy nhiên điều ở đây là gì phải tuân thủ pháp luật ko thì đất nước sẽ loạn mất dân chủ là vậy chứ ko phải là thích nói gì thì nói làm gì thì làm kể cả là đúng là sai

09:42 20 tháng 4, 2013
huy hoang nói...

lại giọng điệu của bọn rận chủ đây mà. chúng mày muốn rân chủ theo cái kiểu dân làm chủ tất cả các phương tiện, công cụ vũ khí như đám tự bản mỹ tha hồ bắn giết nhau chém nhau ấy hả? một đất nước luôn kêu gào tự do bình đẳng vậy mà chúng nó luôn đi chiếm các nước khác luôn có khủng bố, bạo loạn như mỹ mà chúng mày cũng muốn đất nước thế hả. con người việt nam chúng tao sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật việt nam nên chúng mày không phải ý kiến gì nhiều

22:47 20 tháng 4, 2013
con heo nói...

cong người việt nam sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật việt nam . vậy nên đám chúng bay ko fai dậy đám choa làm như thế nào. một đất nước có nền chính trị ổn định vào loại bậc nhất khu vực. mọi thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn nhằm vào chống phá sự phát triển của xã hội và của đất nước việt nam nhưng đều bị chặn đánh lại. lại bàn về rân chủ? dân chủ của việt nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. mõi người dân việt nam làm chủ dất nước của mình đưa đất nước phát triển lên chứ không phải dân chủ theo cái gọi là mĩ lại căng của đám tư bản và các thế lực thù địch chúng mày muốn đâu nhé

22:52 20 tháng 4, 2013
qua phieu nói...

thật buồn cho những ai đòi dân chủ, điều đó chả phải bàn dân chủ luôn nằm trong tay mọi người chỉ có điều mọi người thực hiện điều đó như thế nào mà thôi. Có ai cấm mọi người làm điều này điều khác đâu chỉ có điều là cũng phải biết cái đúng cái sai chứ ko phải thích gì thì làm cả

00:10 21 tháng 4, 2013
Tu Sờ Ty nói...

ADmin ơi sao bài này tôi thấy lâu lắm rồi thế, chẳng có cái gì mới mẻ hơn sao? quanh đi quẩn lại chỉ mấy cái cũ rích thế này thôi à, chán thế . Blog kiểu này thì buồn quá nhỉ ? chán thật đấy

18:20 21 tháng 4, 2013
Bi Bé nói...

Nhân dân việt nam ai cũng có quyền tự do dân chủ, và ai cũng có quyền đc nói, thế nhưng nói cũng phải theo quy định của pháp luật, không thì có ngày vào tù lúc nào không hay đâu. Tốt nhất là cứ chấp hành theo hiến pháp, pháp luật của nhà nước, để lúc nào cũng có thể hiên ngang, không phải lo sợ về hành vi phạm tội của mình

02:09 22 tháng 4, 2013
00 7 nói...

Dân chủ là đất nước của nhân dân, do nhân dân làm chủ chứ , đất nước việt nam này dân chủ là do nhân dân làm chủ đất nước nhưng tất cả mọi người đều sống và làm việc theo khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật việt nam chứ , không có những lời lẽ hay những hành động không thiện cảm dẫn tới chia rẽ nội bộ .

18:53 22 tháng 4, 2013
du phieu nói...

Cuộc sống của mọi người đều do mọi người quyết định chứ không phải do ai khác cả chính vì thế đừng có ai đòi dân chủ vì dân chủ ở chính trong tay mỗi người. Phải chăng những người đòi dân chủ thực sự quá đáng quá đáng vì sao vì họ luôn làm trái pháp luật luôn tự tiện làm gì mà pháp luật không cho phép. Phải chăng cứ thực hiện phạm pháp mới là dân chủ

03:05 23 tháng 4, 2013
lan hoang nói...

Phải nhận định được vấn đề là: trước hết phải khẳng định rằng trong bất kỳ một xã hội nào, một chế độ xã hội hiện thời không có tự do báo chí mà chỉ có tự do ngôn luậ mà thôi. Báo chí phải do nhà nước, giai cấp cầm quyền lãnh đạo và quản lý bởi vì báo chí cũng là một thực thể trong xã hội phải phục vụ cho xã hội đó. Cứ thử nghĩ trong một gia đình nếu bố không quản lý được còn nói nó không nghe thì gia đình đó sẽ như thế nào.

02:24 28 tháng 4, 2013
nguyen phu hung nói...

Mọi người thử tưởng tượng ra cảnh nếu ai cũng có một tờ báo thì xã hội này sẽ ra sao, ai nói ai nghe,xa hội này sẽ trở thành một mớ bòng bong ngay. Cho nên báo chí phai có sự quản lý của nhà nước đam bảo thực hiện đúng nguyên tắc đúng pháp luật phục vụ lợi ích của Đảng, của nhân còn chỉ có tự do ngôn luận mà thôi.

02:42 28 tháng 4, 2013
van viet nói...

vớ vẩn? nói linh tinh gì không biết nước ta mà không dân chủ sao? dân chủ hơn rất nhiều nước rồi đó, ai cũng được nói được phát biểu tất nhiên nói đúng và không gây ảnh hưởng gì thì chả ai cấm cả, đây toàn mấy ông phản động viết bài bôi xấu đảng và nhà nước ta, nói xuyên tạc bịa đặt sai sự thật thì kêu ca cái gì. tự do giành cho những người yêu nước chứ không phải cho mấy đứa phản động. Báo chí phải nói đúng sự thật chứ nói sai thì không cho viết là hoàn toàn bình thường.

20:17 28 tháng 4, 2013
luc hoang nói...

Dân chủ là như thế nào? dân chủ là những quyền lợi đều của nhân dân nhưng không có nghĩa là dân muốn làm gì thì làm, nhân dân đều phải chấp hành quy định một quy tắc chung là pháp luật, có pháp luật thì xã hội mới ổn định, yên ổn cuộc sống người dân mới bình yên sống và làm việc trong một xã hội như vậy thì nhân dân mới sản xuất được ra những thành quả lao động cuộc sống mới trỏ nên ấm no, hạnh phúc hơn

10:16 29 tháng 4, 2013
tam Hoang nói...

Tự do nhưng vẫn phải tuân theo pháp luật chứ! hay là như người viết bài trên muốn tự do theo như kiểu nước mỹ, thái lan... cứ động tý là lại có bạo động, biểu tình hay là đảo chính... cứ như thế thì cuộc sống nguwofi dân sẽ ra sao? chẳng nhẽ mọi người muốn dân chủ như thế? như nước ta là đã quá ổn rồi, rất hòa bình

10:21 29 tháng 4, 2013
the dream nói...

Mỗi người lớn lên thì phải học ăn học nói và khi lớn lên thêm chút nữa thì biết nói gì và phải làm gì chứ không phải cứ nói linh tinh nói không có suy nghĩ và điều quan trọng là phải biết tiếp thu và phải biết sửa chữa chứ không phải mù quáng. Tự do là cái mọi người đều có và phải thực hiện điều đó thật tốt luôn chấp hành đúng pháp luật

02:37 4 tháng 5, 2013
qua phieu nói...

ai bảo là không được mở mồm ai bảo là không cho phép nói nhưng mà làm gì cũng biết trước biết sau nói mà toàn nói những lời thiếu suy nghĩ thì nói làm cái gì chứ. Lời nói cho thấy được đánh giá được con người dốt hay giỏi hay đầu óc có vấn đề hay không tự do luôn luôn nhưng tuân thủ pháp luật đó chính là quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi người

02:58 4 tháng 5, 2013
Anh Chính nói...

Con người mà, nhất là ở 1 nước dân chủ như ở việt nam ta, thì nhân quyền là 1 vấn đề luôn đc đặt lên hàng đầu. Dân chủ đc đảm bảo, và ai cũng có thể tự do ngôn luận, thế nhưng có điều là, mọi thứ đều phải tuân theo quy định của pháp luật, nếu tự do ngôn luận mà không tuân theo quy định của pháp luật thì có mà loạn mất.

18:47 6 tháng 5, 2013
Ánh Óng nói...

Tất nhiên, dân chủ là để dân mở miệng ra để nói, và điều này luôn đúng ở việt nam chúng ta, nó luôn đc đảm bảo thực hiện và nhân dân việt nam chúng ta luôn đc hưởng điều đó. Thế nên, chúng ta mới có tự do ngôn luận đc như thế này chứ, cứ làm những điều chính đáng, nói những điều chính đáng mà thôi.

18:55 6 tháng 5, 2013
Hoa cỏ may nói...

Nền dân chủ hay nhân quyền thì quốc gia nào cũng có. Mỗi nước có một chế độ, một chính sách riêng cho những vẫn đề của nước đó. Không thể áp đặt nền dân chủ của nước này cho nước khác, so sánh luôn là khập khễnh. Việc có tự ra một tờ báo hay không không phải là tất cả mà dân chủ là dân có quyền ngôn luận, quyền tự do báo chí nhưng phải có sự kiểm soát của nhà nước. Nếu không sẽ bị các thế lực thù địch lợi dụng chiêu trò này để xuyên tạc, nói xấu chế độ làm ảnh hưởng đến chính trị quốc gia.

23:53 6 tháng 5, 2013
Thương Lê Thị Huyền nói...

Vấn đề nhân quyền, quyền công dân hay quyền bình đẳng đều có chung một mục đích là cấp cho con người sống trong xã hội đó cái quyền được sống, được tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do tôn giáo tín ngưỡng,... nhưng cái tự do đó không thể tách rời pháp luật, tự do đó cần có sự kiểm soát để tránh việc đặt nhân quyền lên trên quốc quyền. Dù tự do gì thì cũng không được đi ngược lại với xu thế thời đại, đi ngược với sự phát triển và quyền lợi của quốc gia. Nên nói đến chuyện dân mở mồm thì phải nói đến chuyện mở mồm nói gì? Có đặt quốc quyền lên trên nhân quyền hay chỉ là những suy nghĩ cá nhân, vì quyền lợi cá nhân.

00:12 7 tháng 5, 2013
Anh Hà nói...

Dân chủ thì để dân mở miệng nói, đúng vậy, thế nhưng nói thì cũng phải trong khuôn khổ pháp luật thôi, đừng có nói lung tung, không thì có ngày vào ngồi tù mà sám hối đó. Ai cũng có quyền tự do ngôn luận mà, nhưng hãy nói những gì pháp luật cho phép thôi nhé,khi bạn luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, thì bạn sẽ chẳng phải sợ gì cả.

05:22 9 tháng 6, 2013
Dân Hoa nói...

Nói đúng thì chẳng ai cấm, ai cản nhưng nói sai thậm chí dựng chuyện vu khống, xuyên tạc thì nhất định phải ngăn cản, xử lý. Không lẽ cứ để chúng thích nói gì thì nói à. ở Việt Nam là quá tự do dân chủ rồi nên lắm kẻ toàn lợi dụng sự dễ dãi đó để làm loạn. Những kẻ đó nhất định phải bị xử lý mới được.

07:08 15 tháng 7, 2013
Bảo Thái nói...

Nhà nước ta trước giờ vẫn luôn trung thành với xây dựng một nhà nước pháp quyền của dân, do dân làm chủ. Tất cả mọi điều luật đều do nhân dân đóng góp xây dựng và nhất trí. Đừng có xuyên tạc lung tung mà nói nhà nước không dân chủ này nọ. Ai ai cũng có quyền tự do ngôn luận cả, nhưng bạn có hiểu tự do ngôn luận là như thế nào không? Chẳng nó là quyền nói càn, nói sai, xuyên tạc bố láo sao?

18:36 20 tháng 7, 2013
Kim Dung nói...

Tự do ngôn luận à? Tự do ngôn luận cho những người dân yêu nước thực sự chứ không phải cho lũ phản động như các người. Các người mượn hình ảnh của "tự do ngôn luận" để lộng ngôn, để xuyên tạc sự thật về Đảng, về đất nước Việt Nam. Cái đấy ai ai cũng rõ rồi, các người không đạt được mục đích phản động hèn hạ đâu

06:30 13 tháng 8, 2013
Kim Dung nói...

.

01:25 20 tháng 8, 2013
Kim Dung nói...

Những sự thật thực sự thì luôn luôn được Nhà nước Việt Nam khuyến khích công khai. Chứ không phải những sự xuyên tạc, bốc phét của bọn phản động các người được nêu lên. Dân chủ thì phải để dân nói là đúng, nhưng không phải để cho bọn phản động các người lộng ngôn được. Hãy thôi cái trò ăn vạ như trò hề này đi bọn phản động anhbasg ạ. Buồn cười lắm

01:27 20 tháng 8, 2013
Mylinhng nói...

Chúc mừng ABSG ra khỏi nhà tù nhỏ để tiếp tục chiến đấu cho bạn tù Điếu Cày và Tạ Phong Tần

05:37 1 tháng 9, 2013
Đoàn Việt nói...

Những thông tin mang tính sự thật thực sự thì vẫn luôn được khuyến khích; còn những thông tin mang tính xuyên tạc, bịa đặt, dựng chuyện nhằm mục đích bôi xấu thì phải bị cấm tiệt và những kẻ thực hiện hành vi xuyên tạc đó phải bị nghiêm trị. Trong khi những thông tin, lời lẽ của cái trang blog này thì giả dối, kích động. Đừng hèn hạ đến mức nực cười như thế nữa lũ phản động anhbasg ạ!

06:11 16 tháng 9, 2013
Nhà Nghèo nói...

Uh, đúng rồi , dân chủ chính là thế mà ,chính là của dân , do dân , vì dân mà , tôi thấy nhà nước mình cũng đang thực hiện rất tốt điều đó mà , có thấy ở đâu oan uổng đến mức phải đi biểu tình hay là tiêu cực quá đâu mà , anhbasg nói thế có hơi sai trái không , bài viết này cần phải sửa lại đi

03:31 30 tháng 9, 2013
phe ca nói...

nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân nên quyền làm chủ của dân nhân luôn được đề cao trong mọi lĩnh vực đời sống, nhằm mang lại một cuộc sống ấm lo, tự do, hạnh phúc cho mọi người. Ở nước ta dân chủ được đánh giá là một trong những quốc gia có nền dân chủ tiên tiến nhất thế giới ấy vậy mà báo chí theo hướng phản động lại đưa tin sai lệch về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước ta. Ngay như câu trích dẫn mà chúng nói là của Bác Hồ thì khi đọc nên chúng ta ta đã thấy một giọng văn kích động và chắc chắn không phải những gì mà Bác nói ra.

00:44 11 tháng 10, 2013
Chị Liễu nói...

Đúng rồi đấy ah , Dân chủ thì k ai cấm cả, nhưng dân chủ thì cũng phải tuân theo pháp luật chứ, không thì có mà đất nước này loạn mất, như trong lớp học đó, nếu k có kỉ cương, ai cũng tự do nói thì lớp thành cái chợ vỡ à, từ đó có thể thấy đc tầm quan trọng pháp luật , đó là công cụ để mang lại an ninh cho đất nước này!!!

00:19 29 tháng 10, 2013
Chị Liễu nói...

không ai phủ nhận rằng dân chủ thì để dân mở miệng nói , dân chủ mà dân còn không có quyền nói nữa thì đây là cái đất nước gì chứ, thế nhưng nói thì cũng phải trong khuôn khổ pháp luật thôi, đừng có nói lung tung, không thì có ngày vào ngồi tù đấy chứ chẳng đùa , nói gì thì cũng phải có bằng chứng , chứng cứ rõ ràng , không phải cứ mở miệng ra là nói sằng nói bậy đâu

01:11 29 tháng 10, 2013
trinhminh khanh nói...

CHÂN TƯỚNG PHÁP LUÂN CÔNG LÀ TỬ HUYỆT CỦA MA GIÁO CỘNG SẢN

07:10 14 tháng 11, 2013
Độc Bước nói...

Dân chủ là để nhân dân ta có thể thực hiện tốt nhất quyền công dân vốn có của mỗi con người. Và vì thế, việc thực hiện Hồ Chí Minh thắng lợi cũng là một cách đấu tranh chống thê lực thì địch bên ngoài nhằm hạ thaatsp uy tín,. Toàn các bạn cao, i think she is the tallest in out class. Vì thế đừng có mà mở mồm lên và phốt ra giọng ngu si, đần đốn thế đi. Đằng nào cũng là chó sủa, sủa một hay nhiều lần, như nhau cả.

08:54 20 tháng 12, 2013
Bá Đạo Trùm nói...

Dân chủ thì đúng là được quyền nói chứ nhưng dân chủ thì cũng phải tuân theo pháp luật chứ, không thì có mà đất nước này loạn mất, như trong lớp học đó, nếu k có kỉ cương, ai cũng tự do nói thì lớp thành cái chợ vỡ à, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng pháp luật rồi đó , cái gì thì cũng phải đặt dưới pháp luật chứ

05:28 26 tháng 12, 2013
Chị Liễu nói...

Toàn dân Việt Nam chắc chắn không ai dung tha kẻ nào có hành vi gây tổn hại lợi ích đất nước , điều này thì ai cũng biết , đúng , việc này thì ai cũng đồng lòng , vì ý kiến của toàn thể nhân dân đều không thể chấp nhận được những hành vi ảnh hưởng xấu , gây tổn hại đến đất nước được , không thể dung túng cho những hành động đó

05:28 26 tháng 12, 2013
Nhaf Nghèo nói...

có dân chủ thì chúng ta mới có tự do ngôn luận đc như thế này chứ, cứ làm những điều chính đáng, nói những điều chính đáng mà thôi. Giờ tôi thấy quyền tự do , dân chủ của con người luôn được đảm bảo tại Việt Nam chúng ta đấy chứ , có phải là không được mở mồm ra để mà nói đâu cơ chứ , đúng không??

06:09 26 tháng 12, 2013
Oanh Thần nói...

Đúng , dân chủ mà không được nói nữa thì dân chủ là cái quái gì vậy , tôi thấy nhà nước mình cũng đang thực hiện rất tốt điều đó mà , có thấy ở đâu oan uổng đến mức phải đi biểu tình hay là tiêu cực đâu cơ chứ , đừng có cái kiểu vơ đũa cả nắm thế chứ , nói gì thì cũng cần phải chuẩn chuẩn một chút chứ

06:10 26 tháng 12, 2013
Hắc Băng nói...

Nhưng tự do ngôn luận gì cũng phải có luật pháp, ngay tự khi đi học cũng được hoc nội quy từ nhà trường rồi còn gì nữa , ở đâu chẳng thế chứ , dù mình ở đâu , ở trong môi trường nào thì cũng cần phải có những quy định nhất định chứ , chỗ nào chẳng thế , kể cả khi ở nhà , ở trong gia đình thì cũng phải nghe lời cha mẹ , xã hội cũng cần phải có luật lệ của nó chứ

06:44 26 tháng 12, 2013
IT nói...

CHúng ta cũng nên tự hào và nhìn nhận đúng đắn về những gì mà đảng và nhà nước chúng ta đã làm được , một đất nước có nền chính trị ổn định vào loại bậc nhất khu vực. Có thể nói rằng Việt Nam chúng ta là một trong những nước hòa bình , ổn định và có sự phát triển nhất định , chẳng có nhiều nước trên thế giới có thể làm được những điều như chúng ta đã làm đâu mà. Đó là những điều tốt

07:22 26 tháng 12, 2013
Super Mario nói...

Đúng tâm nguyện của Bác , ý muốn của Bác cũng như toàn thể dân tộc ta là được tự do, mọi người sống trong ấm no hạnh phúc , muốn sự tự do và dân chủ cho nhân dân không. Đây là tâm nguyện lớn nhất của Bác cũng như mong muốn chính đáng của toàn dân tộc mà mỗi người dân Việt Nam đều hướng đến. Nhưng dân chủ , quyền công dân ở đây không phải là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm ,và không phải ai cũng được nói. Tuyên truyền chống Đảng, chống Nhà nước thì không được phép nói đó chính là tội phạm trong xã hội ta. Bác chắc chắn sẽ không bao giờ muốn sự dân chủ của những con sâu, con rận làm mục giuỗng chế độ kìm hãm sự phát triển của toàn dân tộc.

23:19 2 tháng 1, 2014
Việt Nam Siêu Cường nói...

Tôi thấy Nhà nước Việt Nam ta là một trong những Nhà nước dân chủ nhất trên thế giới, thậm chí không đâu dân chủ và tôn trọng quyền công dân như nhà nước ta. Mọi công dân đều có quyền tự do, dân chủ riêng của mình, quyền con người được tôn trọng. Rất đúng theo những lời của Bác. có được điều này là nhờ công sức vô cùng lớn của Đảng Cộng Sản và chế độ ta .Đảng lãnh đạo qua 2 cuôc kháng chiến khốc liệt và chúng ta đã dành chiến thắng ngày nay đến thời bình Đảng đã lãnh đạo nước ta ngày càng phát triển và sự tự do, dân chủ của người dân.

23:33 2 tháng 1, 2014
Bum Bum nói...

ở đất nước việt nam này dân chủ là do nhân dân làm chủ đất nước nhưng tất cả mọi người đều sống và làm việc theo khuôn khổ của hiến pháp và pháp luật việt nam chứ không như đám rận, đám sâu , đám mọt phản động đang hằng ngày đục khoét chế độ từ bên trong. Cần phải trừng trị đám rận này càng nhanh, càng mạnh càng tốt. Tự do là theo khuân khổ của pháp luật của chế độ của Nhà nước Việt Nam chứ không phải tự do theo kiểu đa nguyên , đa đảng như Mỹ, Thái .. nơi mà xả ra khủng hoảng chính trị liên tục , cuộc sống người dân không có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.

00:14 3 tháng 1, 2014
zai đẹp nói...

Tự do báo chí là vấn đề đang được đưa ra tranh cãi hiện nay. Theo tôi nghĩ thì tự do báo chí không phải cứ thích nói gì thì nói. Nếu vậy thì báo chí đã loạn hết rồi. Tự do báo chí nó cũng phải có chừng mực nào đó, không thể để tự do báo chí theo kiểu xuyên tạc, nói xấu, vì ganh ghét đố kị rồi viết bài không hay về họ là không được. Nếu vậy sẽ gây hiểu nhầm trầm trọng, thông tin sai lệch dễ dẫn đến những hậu quả khôn lường. Vì vậy cần phải kiểm tra thông tin bài báo trước khi được đăng nó tức là vẫn cần phải kiểm duyệt.

07:48 10 tháng 1, 2014
Liễu Lộng lẫy nói...

Các vị nói vậy là không đúng thực tế rồi. Báo chí mà đăng tin vớ vẩn thì ai thèm đọc. Rồi kiểu nói sai , trái sự thật thì đến lúc ấy người đọc bài viết được bao nhiêu phần trăm tin tưởng vào bài viết. Muốn giữ được sự trong sạch của nền báo chí thì cần một cơ quan kiểm duyệt thông tin bài viết. Nếu nó đúng sự thật và không có ý chống phá Nhà nước tthì chắc chắn nó được đăng lên báo. Có thế thôi. Vì vậy bây giờ các vị hãy viết những bài viết đúng thực tế nhé, đừng bịa đặt nữa.

08:09 10 tháng 1, 2014
Luan Phan nói...

Chúng ta có quyền tự do ngôn luận, có quyền nói lên những suy nghĩ của mình, có quyền đóng góp ý kiến. Nhưng tất cả phải dựa trên nền tảng của sự ổn định của Nhà nước, dựa vào pháp luật. Mọi người không thể cứ thích nói gì thì nói rồi lại đi phát ngôn bừa bãi, tung tin sai lệch. Chúng ta hãy phát huy cái quyền tự do dân chủ đó để xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn, công bằng văn minh hơn.

22:42 22 tháng 1, 2014
Nguyen Trang nói...

Ai bảo chúng ta không được nói, không được đóng góp ý kiến. Đại biểu quốc hội là do dân bầu ra, những kì họp quốc hội nhân các đại biểu đã thay mặt nhân dân đóng góp ý kiến để Đảng và Nhà nước có những chủ trương chính sách phù hợp với lòng dân. Chúng ta muốn xây dựng không có nghĩa là chúng ta phát ngôn chống phá, tung tin sai lệch, đi nói xấu Đảng, chia rẽ đoàn kết dân tộc.

23:03 22 tháng 1, 2014
Son Hai nói...

Tự do quá lại làm càn, tôi thấy bây giờ báo chí tràn lan, nhiều khi không biết đằng nào mà lần, không biết đâu là báo đúng sự thật đâu là tung tin sai lệch. Vì vậy chúng ta không nên lấy cái quyền tự do đó để mà muốn nói gì thì nói, như thế thì đâu là chân lí nữa. Chúng ta phải cảnh giác với mấy thế lực thù địch công kích để nhân dân mất niềm tin vào Đảng.

23:11 22 tháng 1, 2014
Dung Hung nói...

Có một số người lợi dụng quyền tự do dân chủ để nói xấu Đảng và Nhà nước. Muốn dân chủ kiểu gì thì kiểu nhưng phải tuân theo pháp luật chứ không thì xã hội này loạn hết cả lên. Không thể muốn nói gì thì nói được. Mà ngày nay mạng máy tính phát triển thế nên bọn dân chủ cuội càng đục nước béo cò bằng cách rêu rao trên mạng xã hội nhưng câu chuyện không có thực để gây rối, chia sẽ đoàn kết dân tộc.

23:43 22 tháng 1, 2014
2103 Sky nói...

Tự do ngôn luận không có nghĩa là phát ngôn bừa bãi như thế nào cũng được. Nhà nước chưa bao giờ cấm tự do ngôn luận cả nhưng phải tuân theo pháp luật chứ không phải chống lại chính quyền, chống lại Đảng và Nhà nước. Một đất nước cần phải có kỉ cương phép nước chứ không phải là cái chợ mà muốn nói gì thì nói. Nhà có phép nhà, nước có luật pháp.


03:31 23 tháng 1, 2014
Chi Tung nói...

Nhà nước ta luôn ủng hộ quyền dân chủ của nhân dân mà, việc tự do ngôn luận không ai cấm cả, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tôi thấy giờ mạng xã hội phát triển nên nhiều thông tin xấu cứ tràn lan khắp nơi. Chúng ta phải biết chọn lọc chứ không nên tin vào tất cả những thông tin trên mạng. Có nhiều tin mang tính chất chống phá Đảng, nhà nước.

02:02 27 tháng 1, 2014
Nguyen Trang nói...

Cần phải trừng trị đám rận này càng nhanh, càng mạnh càng tốt. Tự do là theo khuân khổ của pháp luật của chế độ của Nhà nước Việt Nam chứ không phải tự do theo kiểu đa nguyên , đa đảng như Mỹ, Thái .. nơi mà xả ra khủng hoảng chính trị liên tục , cuộc sống người dân không có được cuộc sống ấm no hạnh phúc. Xã hội muốn phát triển thì phải loại hết những kẻ xấu đó ra khỏi xã hội.

07:35 27 tháng 1, 2014
Binh Thien nói...

trước hết phải khẳng định rằng trong bất kỳ một xã hội nào, một chế độ xã hội hiện thời không có tự do báo chí mà chỉ có tự do ngôn luận mà thôi. Báo chí phải do nhà nước, giai cấp cầm quyền lãnh đạo và quản lý bởi vì báo chí cũng là một thực thể trong xã hội phải phục vụ cho xã hội đó. Cái gì cũng phải tuân theo kỉ cương chứ không thể tự do làm loạn được, thế thì pháp luật sinh ra để làm gì.

07:54 27 tháng 1, 2014
Luan Phan nói...

Không ai phủ nhận rằng dân chủ thì để dân mở miệng nói , dân chủ mà dân còn không có quyền nói nữa thì đây là cái đất nước gì chứ, thế nhưng nói thì cũng phải trong khuôn khổ pháp luật.Mọi người không thể cứ thích nói gì thì nói rồi lại đi phát ngôn bừa bãi, tung tin sai lệch. Chúng ta hãy phát huy cái quyền tự do dân chủ đó để xây dựng đất nước ngày càng phát triển hơn

11:56 27 tháng 1, 2014
Duy Nguyễn nói...

"“Đối lập với báo chí tự do là báo chí bị kiểm duyệt. Báo chí bị kiểm duyệt là “con quái vật được văn minh hóa, cái quái thai được tắm nước hoa“. Karl Marx

“Mãi tới bây giờ chưa có một người Việt Nam nào được phép xuất bản một tờ báo nào cả. Tôi gọi báo là một tờ báo về chính trị, về kinh tế hay văn học như ta thấy ở Châu Âu và các nước Châu Á khác chứ không phải một tờ báo do chính quyền thành lập…”" .Cái này mà tự do thì không biết các người sẽ có cơ hội bịa chuyện như thế nào nhỉ?

15:47 4 tháng 3, 2014
Hoa Nguyễn nói...

"Tống Văn Công – Dự thảo “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội bổ sung và phát triển năm 2010” không có ghi nhận tự do báo chí, tự do ngôn luận – một vấn đề mà các Hiến pháp từ năm 1946 đến nay đã ghi nhận, dù chưa được thực hiện đầy đủ.". cái này là tự do trong khuân khổ. ngu mà, không kiểu cái gì hết

15:50 4 tháng 3, 2014
Duy Nguyễn nói...

"Báo chí của ta hiện nay là tiếng nói của tập thể các giới thông qua đoàn thể chính trị xã hội của giới mình" đúng là thế này đấy, nhưng đó là 1 tổ chức cần phải có sự quản lý của nhà nước

15:32 6 tháng 3, 2014
Duy Nguyễn nói...

"Phải thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh: Dân chủ là để cho dân được mở mồm ra nói". nói như thế nào nói ra sao, theo thứ tự như thế nào, chứ không phải bạ đâu nói đấy, nói linh tinh bậy bạ, nói những điều vô nghĩa , không tác dụng thì không cần

17:30 9 tháng 3, 2014
Duy Nguyễn nói...

"Báo chí “hoàn toàn có tự do, nếu đi đúng lề đường bên phải và chúng tôi sẽ cố gắng làm cho các đồng chí lề đường đó“." cái gì thế, Báo trí là 1 tổ chức, đưa những tin tức thực tế, chịu sự quản lý của nhà nước, vì thế tự do sự thật, nhưng nằm trong , chịu sư chi phối của nhà nước

18:20 16 tháng 3, 2014
Duy Nguyễn nói...

Mà bài này cũ quá rồi, thay đổi bài mới đi, đề nghị là bài viết phải có ý kiến đóng góp chân thành , chứ không phải tập trung vào mấy việc linh tinh, nhân quyền, tự do. cái này thì quá rõ rồi, việt nam nhân quyền tự so báo trí, tự do trên tất cả các mặt rồi, không còn gì phải ý kiến nữa

18:24 16 tháng 3, 2014
Lê Triệu nói...

lại cái bài chống phá nhà nước thông qua các vấn đề tự do dân chủ nhân quyền của mấy thằng phản động đây. các người đừng có lợi dụng những người dân không nhận thức đầy đủ về các vấn đề này mà lợi dụng họ chống phá nhà nước nha. Cái gì cũng thế tự do dân chủ tự do ngôn luận cũng được thực hiện trong khôn khổ của pháp luật chứ không thì đất nước loạn à. ai thích làm gì thì làm ai thích nói gì thì nói thì thử hỏi có nơi nào mà người ta cảm thấy được an toàn nữa nếu cứ để ai thích làm gì thì làm nói gì thì nói. Đúng là mấy kẻ này toàn lí sự cùn chẳng động não gì cả

05:38 9 tháng 4, 2014
Lê Hoàng nói...

nhà nước tôn trọng và cho phép người dân được hưởng và thực hiện các quyền tự do dân chủ nhân quyền, tự do ngôn luận thế nhưng tự do cũng phải theo khuôn khổ pháp luật chứ. Đâu thể thích làm gì thì làm được làm báo ai cũng có thể làm và đăng bài được thì có phải là loạn không, nhà nước phải quản lí vấn đề thông tin chứ những thông tin được đăng phải được kiểm chứng xác minh độ chính xác chứ không thể bừa bãi đăng lên được. Đừng có lí sự cùn

06:32 9 tháng 4, 2014
Lê Minh nói...

hiện nay theo tình hình thực tế thì thấy đa phần mọi người dân đã có cuộc sống cải thiện hơn rất nhiều các quyền và nghĩa vụ của người dân cũng được nhà nước bảo đảm cho thực hiện rất tốt và hợp lòng đạ bộ phận người dân. Còn một số vấn đề thiếu sót nổi lên đó chẳng qua là các thế lực thù địch thổi phùng lên mà thôi. Cái chiêu bài này được chúng diễn đi diễn lại nhàm chán lắm rồi hãy thực tế chút đi đừng có mê mội lí sự cùn như thế bọn phản động à

08:48 9 tháng 4, 2014
Hoàng Dũng nói...

Đảng và Nhà nước ta luôn luôn đảm bảo việc thực hiện nhân quyền trên đất nước Việt Nam. Nhưng tất cả mọi hoạt động phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Thử nghĩ xem nếu người dân nào cũng tham gia viết báo được thì các diễn đàn không phải thành cái chợ sao? hơn nữa đâu phải ai cũng có bài viết tốt? Biết bao nhiêu thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá Nhà nước ta. Nếu buông lỏng quản lý trong lĩnh vực báo chí thì nghiễm nhiên báo chí sẽ là công cụ để chúng lộng hành!

10:01 29 tháng 4, 2014
Liễu Lộng lẫy nói...

Mở mồm ra để nói thế nói gì cũng được à. Quyền tự do ngôn luận cũng phải có chừng mực để chính quyền kiểm soát chứ sao để ai thích nói gì thì nói thế thành ra xã hội này loạn mất rồi. Phát biểu đúng lúc đúng chỗ đúng mục tiêu, sự kiện mới là con người khôn ngoan, khéo léo. Quyền tự do ngôn luận cũng cần người hiểu biết tý mới hiểu luật chứ người không có não không hiểu được đâu.

07:17 31 tháng 7, 2014
Tâm Mập nói...

Thực sự mà nói thì báo chỉ ở nước ta rất thoải mái, người viết báo có thể có những quan điểm, tư tưởng của chính cá nhân mình. Nhưng nên nhớ rằng, tự do báo chí và việc thích làm gì thì làm, nói gì thì nói là hoàn toàn khác nhau. Tự do nhưng phải trong khuôn khổ cho phép, phù hợp với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nươc. và đặc biệt là không được nói láo, nói sai sự thật khách quan.

08:09 23 tháng 11, 2014
Cá Sấu nói...

Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang ra sức học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhưng có không ít kẻ đã lợi dụng chính điều này, lấy đây là cái cớ để thực hiện những âm mưu, những hành động hết sức sai trái và xấu xa. CHống lại các chính sách, đường lối của Đảng, nhà nước ta. Đó là một điều không thể chấp nhận được.

08:19 23 tháng 11, 2014
Lặng im nói...

Điều cốt lõi của nghề làm báo, ngoài lòng yêu nghề, lòng nhiệt huyết, thì đạo đức nghề nghiệp, đó là một điều không thể thiếu được. tôn trọng sự thật khách quan luôn là một điều mà chúng ta cần phải tôn trọng, chúng ta cần phải luôn đặt sự thật khách quan lên hàng đầu. Nhưng một điều mà chúng ta thấy hiện nay, đó chính là những blog với sự tiếp tay của các thế lực phản động, thù địch luôn có những hành động khó có thể chấp nhận được.

08:24 23 tháng 11, 2014
Cá Ngáo nói...

Nhà nước ta luôn ủng hộ quyền dân chủ của nhân dân mà, việc tự do ngôn luận không ai cấm cả, nhưng điều đó không có nghĩa là muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói. Tôi thấy giờ mạng xã hội phát triển nên nhiều thông tin xấu cứ tràn lan khắp nơi. Chúng ta phải biết chọn lọc chứ không nên tin vào tất cả những thông tin trên mạng. Có nhiều tin mang tính chất chống phá Đảng, nhà nước.Đó mới chính là vấn đề, và chúng ta cần ngăn chặn những âm mưu với mục đích xuyên tạc, chống phá Đảng, chống phá nhà nước ta.

08:31 23 tháng 11, 2014
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:06 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
Văn Huynh nói...

CLICK XEM TỐ CÁO ĐỖ HOÀNG ĐIỀM LÀM TAY SAI CHO CỘNG SẢN, KHỐI 8406 SỤP ĐỔ

05:07 26 tháng 3, 2015
dịch thuật chuyên nghiệp nói...

Như các bạn đã biết, ngày nay nhu cầu dịch thuật hồ sơ là rất thiết thực. Giải “Top 3 Thương hiệu dịch thuật uy tín nhất năm 2019” là một chương trình có ý nghĩa thiết thực, Công ty dịch thuật miền trung, một đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật chuyên ngành đã vinh dự được tôn vinh. Hệ thống thương hiệu và các Công ty dịch thuật con trực thuộc: dịch thuật hà tĩnh - dịch thuật miền trung tại 100 Trần Hưng Đạo, Hà Tĩnh là địa chỉ chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật chuyên nghiệp tại Hà Tĩnh và các khu vực lân cận ; dịch thuật tiếng ý tại sài gòn địa chỉ 47 Điện Biên Phủ, Phường Đakao, Quận 1 TP HCM, dịch thuật đông hà, quảng trị : địa số 449 Quang Trung, TP đông hà là nhà cung ứng dịch vụ dịch thuật uy tín hàng đầu tại Quảng Trị; Công ty dịch thuật Viettrans và dịc vụ hoa binh translation: dịch vụ dịch thuật tại hậu giang cho người nước ngoài có nhu cầu, giao diện tiếng Anh dễ sử dụng; dịch thuật tiếng indonesia tại sài gòn: nhà cung ứng dịch vụ dịch vụ dịch thuật phiên dịch hàng đầu tại TP Hồ Chí Minh; dịch thuật phan thiết, bình thuận : Địa chỉ 123 Lê Trọng Tấn, TP phan thiết chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật công chứng, dịch thuật đa ngôn ngữ, đa chuyên ngành tại Bình Thuận; dịch thuật tại bắc ninh 43 Điện Biên Phủ, TP bắc ninh chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật đa chuyên ngành tại Bắc Ninh; Công ty dịch thuật Hà Nội MIDtrans chuyên cung cấp dịch vụ dịch thuật tại cao lãnh, đồng tháp : địa chỉ 261 Bùi Văn Hòa, TP Cao Lãnh là nhà cung ứng dịch vụ biên dịch, phiên dịch chuyên nghiệp tại địa bàn Đồng Tháp. Ngoài ra, Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ biên dịch và phiên dịch, dịch thuật công chứng chất lượng cao hơn 50 ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, Nhật, Hàn, Trung, Pháp, Đức, Nga, .vv... Dịch thuật MIDtrans tự hào với đội ngũ lãnh đạo với niềm đam mê, khát khao vươn tầm cao trong lĩnh vực dịch thuật, đội ngũ nhân sự cống hiến và luôn sẵn sàng cháy hết mình. Chúng tôi phục vụ từ sự tậm tâm và cố gắng từ trái tim những người dịch giả dịch thuật các chuyên ngành hẹp như dược (bao gồm bệnh lý), xây dựng (kiến trúc), hóa chất, ngân hàng, tài chính, kế toán. Các dự án đã triển khai của chúng tôi đều được Khách hàng đánh giá cao và đạt được sự tín nhiệm về chất lượng biên phiên dịch. Đó là kết quả của một hệ thống quản lý chất lượng dịch thuật chuyên nghiệp, những tâm huyết và kinh nghiệm của đội ngũ biên dịch viên dịch thuật tiếng nhật của chúng tôi. email: info@dichthuatmientrung.com.vn . Ngoài ra chúng tôi cũng cung cấp địa chỉ mua khoai deo quảng bình tại bắc kạn . Gọi ngay 0947.688.883 để có giá tốt nhất.

20:41 17 tháng 6, 2019

Đăng nhận xét